Spółka Blott z o.o. non-profit powstała w celu zadbania o osoby poszukujące pracy lub chcących spróbować sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Organizujemy spotkania i warsztaty dla osób z różnych środowisk zawodowych zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. w związku z zamieszkaniem na terenie wiejskim, wiekiem, czy trudną sytuacją życiową. Świadczymy pomoc w organizacji eventów i spotkań promujących nowe lokalne firmy i przedsięwzięcia oraz pomagamy w nawiązaniu kontaktów handlowych z dużymi istniejącymi już doświadczonymi podmiotami.

Nasza działalność skierowana jest do osób:

- długotrwale pozostających bez zatrudnienia, 

- będących w trakcie zmiany pracy, 

- wykazujących konieczność przekwalifikowania,

- mających chęci migracji do większych aglomeracji.